วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

Project : 4 ปูนฉาบสำเร็จรูปต่อ ตร.ม. (ภาคสนาม)

          คราวนี้จะพูดถึงปูนฉาบสำเร็จรูป 50 กก. (1 ถุง) จะฉาบได้กี่ ตร.ม. หลังจากที่ได้พูดถึงปูนก่อสำเร็จรูปไปแล้ว          พื้นที่ที่ใช้ตรวจสอบปริมาณปูนฉาบสำเร็จรูปมีขนาด 6.50x2.00=13.00 ตร.ม. ความหนาของปูนฉาบเฉลี่ย 1.7 ซม.
            หลังจากฉาบปูนเสร็จปรากฎว่าใช้ปูนฉาบสำเร็จรูปทั้งหมด 8 ถุง ดังนั้นพอสรุปได้ว่าปูนฉาบสำเร็จรูป 1 ถุง ฉาบได้พื้นที่  13ตร.ม./8ถุง เท่ากับ 1.60 ตร.ม. แต่ในกรณีที่จะเอาไปเช็คปริมาณปูนฉาบหน้างานเพื่อมาใช้งานควรใช้ 1 ถุง เท่ากับ 1.50 ตร.ม. จะเหมาะสมกว่าครับ

                                 ลองเอาไปใช้ดูครับว่าจะใกล้เคียงหรือไม่ครับ

                                                       ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น