วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Project : 5 งานก่ออิฐมอญต่อ ตร.ม. (ภาคสนาม)


            หลังจากเงียบหาย 1 ปีเต็ม มาคราวนี้จะพูดถึงงานก่่ออิฐมอญ ว่าจากสภาพหน้างานจริงปัจจุบัน 1.00 ตร.ม. ใช้อิฐมอญกี่ก้อน ซึ่งก่อโดยใช้ปูนก่อสำเร็จรูปก่อและพร้อมกันนี้จะได้เช็คว่าปูนก่อสำเร็จรูป 1 ถุง/50 กก. สามารถก่ออิฐมอญได้กี่ ตร.ม. ด้วยครับ 
              มาดูที่ปริมาณอิฐมอญก่อนครับ ตามรูปในแนวดิ่งที่ความสูง 1.00 ม.นับอิฐมอญได้ 20 ก้อน/แถว และตามรูปในแนวนอนที่ความยาว 1.00 ม.นับอิฐมอญได้ 6.5 ก้อน ครับ แนวปูนก่อประมาณ 2 ซม. ครับ


              ดังนั้นก็สรุปได้ว่าก่ออิฐมอญ 1.00 ตร.ม. ใช้อิฐมอญ (20x6.5 ก้อน) = 130 ก้อน
(แต่ถ้าแนวนอนคิดที่ 7 ก้อน) ก่ออิฐมอญ 1.00 ตร.ม. ก็จะใช้อิฐมอญ (20x7 ก้อน) = 140 ก้อน ครับ


            
            ทีนี้มาดูปูนก่อสำเร็จรูป 1 ถุง/50 กก. จะก่ออิฐมอญได้กี่ ตร.ม. ครับ พื้นที่ที่ใช้ตรวจสอบกว้าง 3.50 ม. สูง 1.70 ม. = 5.95 ตร.ม. (คิดเป็น 6.00 ตร.ม.แล้วกัน) หลังจากที่ก่ออิฐเสร็จปรากฎว่าใช้ปูนก่อสำเร็จรูปไป 6 ถุง ครับ

        สรุปง่ายๆก็คือ ปูนก่อสำเร็จรูป 1 ถุง ก่ออิฐมอญได้ (6.00 ตร.ม.หารด้วย 6 ถุง) 1.00 ตร.ม.ครับ

                                 ขอจบบทความนี้เพียงเท่านี้ หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับ

                                                         ขอบคุณครับ 

                             
           

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นการให้ความรู้ที่ดี ต่อบุคคลอื่นที่ยังไม่รู้ ให้ได้รับรู้ครับ

    ตอบลบ